मिर्गी र चरपाईले परिचित छारे रोग समयमै उपचार गरे कन्ट्रोल गर्न सकिन्छः न्यूरो सर्जन डा. जोशन न्यौपाने

छारे रोग समयमै उपचार गरे कन्ट्रोल गर्न सकिन्छः न्यूरो सर्जन डा जोशन न्यौपानेमिर्गी र चरपाईले परिचित छारे रोग समयमै उपचार गरे क...

Continue reading