Health

मिर्गी र चरपाईले परिचित छारे रोग समयमै उपचार गरे कन्ट्रोल गर्न सकिन्छः न्यूरो सर्जन डा. जोशन न्यौपाने

छारे रोग समयमै उपचार गरे कन्ट्रोल गर्न सकिन्छः न्यूरो सर्जन डा जोशन न्यौपाने

मिर्गी र चरपाईले परिचित छारे रोग समयमै उपचार गरे कन्ट्रोल गर्न सकिन्छः न्यूरो सर्जन डा. जोशन न्यौपाने

Posted by Swasthya Page – स्वास्थ्य पेज on Monday, 14 February 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *